LANGE VIJVERBERG 11 EN 12 121 x) p. 128 fol. 71 vs. Hof van Culemborg. Het Hofboek van 1458 i) vermeldt als eigenaars van huis no. 12: Jan van Nairden duergaens. Anno LXVI in April hoirt Joncfrou Katherijn van Zwieten. Anno LXX hoirt Gerit van Culenborch, hofmeester mijns s Heren van Oistervant, bij overgifte van Willem van Zwieten, Joncfrou Katherijnen man, hoirt Willem van Zwiete bij coipe van Geryt van Culenborch, Anno XIVCLXXV. hoirt Anno LXXXVI in April Anthonis Jansz alias Cock, bij overgifte van Joffrou Katrijne van Zwieten. Dat van 1466 noemt Joncfrou Katherijn van Zwieten, nu toe beboerende Meester Anthonis Jansz, dat van ster vermeld bovengenoemde Maria Adriana van der Pot, als weduwe. Zij woont er met 4 kinderen, 6 dienstboden en een koetsier. Op 8 Januari 1861 overleed zij. De overige eigenaren of bewoners van dit huis zijn volgens de adresboeken: In 1851 Douairière Van Vredenburg. 1861/62 Jhr. Hugo Gevers. 1893/’94 Mevrouw douairière Jhr. J. Hugo Gevers. 1913/’15 Jhr. G. S. Boreel. 1916/’17 Dr. H. O. Behrens. In de oorlogsjaren waren in dit gebouw bureaux van de Belgische Legatie gevestigd. 1919/ 27 Prins A. de Ligne, Belgisch Gezant. 1929/’3O De Nederl. Ind. Handelsbank en de N.V. Tech nische Handelsvereeniging Braat. Thans is er de Nederl. Ind. Handelsbank gevestigd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 141