J JU C F G A B d d C F G A B QUIRINUS GIDEON VAN BLANKENBURG 163 Fig. I. c e Fig. II. D E c e .5 .«5 .3 8 6 tQ bij de tegenwoordige instrumenten, maar de zwarte toetsen van het „korte octaaf”, zooals dit genoemd werd, vertoonen een voor ons vreemde rangschikking: niet Fis, Gis, maar D, E, Bes. Later heeft men wel aan de Fis en de Gis een plaatsje ingeruimd door de zwarte toetsen die met D en E correspondeerden, in tweeën te deelen (zie fig 2)de Cis en de Dis echter heeft men pas «O o R) Uj oq

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 186