°P QUIRINUS GIDEON VAN BLANKENBURG 166 Instrument of van de Stemmen die’t Instrument volgen”. Dirck Scholl deed ook een duit in het zakje, door het volgende gedicht te schrijven, dat als slot van Hemony’s betoog moest dienen: TOE-GIFT, (Quirinus') Cis en Dis. De Cis en Dis die zijn ter Gou, Is dat niet een volmaakt gebou? Quirinus geeft het woort van ja, Kan 't hier voor ons dan niet besta? Hij pogt hij blaast van Cis en Dis In zijn Tractaat, maar tast al mis, Dat moet zo zijn, of hij wert quaat Op al die ’t met hem niet verstaat, Want hij begrijpt het net zo klaar, Als of de Zon heel onder waar: Hij wil twee Hamers op de Cis, Van boven af tot op de Dis, Al heeft de Ton haar gaten niet, Quirinus hier geen fout en ziet; Hij sit en tast, en grijpt weer mis, Gelijck ter Gou met Cis en Dis: Hij raat de Stadt en leijt haar om, Tot iets dat meesten tijt blijft stom }a ider slagh kost een pont groot. Zij hangen daar al levend doot, Den Intrest van het Capitaal, Dat is 't geluijt van dat Metaal. Eij kaatst mij dog nog eens dien bal Ik wed dat ik hem vangen zal:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 189