Bronnen. QUIRINUS GIDEON VAN BLANKENBURG 223 1. 4. 5. Quir. 9. 17. 22. 23. 24. 18. 19. 20. 21. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 25. 26. 2. 3. 6. 7. 8. van de Groote of St. Jacobskerk, Den Haag. (Gem. Trouwlegger Arch.) Not. Leonard Ketting, fol. 228. (Gem. Arch. Den Haag). G. D. J. Schotel, Dordrecht in den aanvang der 17de en 19de eeuw. In: Oude Tijd 1870, biz. 206. Aanteekening Bredius, zonder nadere opgave, (Bibl. Gem. Museum, Den Haag). Retro-Acta van den Burgerlijken Stand van Gouda, No. 17, fol. 148. (Gem. Arch. Gouda). van Blankenburg, Elementa Musica. Voorrede No. 7. Idem, biz. 120. Volumen Inscriptionum Sive Catalogus Studiosorum Academiae Leijdensis 1677—1697, No. 377. J. P. N. Land, Quirinus van Blankenburg en zijne fuga obligata. In: Tijdschrift der Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziek geschiedenis. Deel 1, blz. 90. Quir. van Blankenburg (zie no. 6) Voorrede No. 8. Idem. no. 8. Bundel losse aanteekeningen over musici. (Gem. Arch. Leiden). Quir. van Blankenburg (zie no. 6) Voorrede No. 9. Not. Johan van Deutecom. (Gem. Arch. Den Haag). Rollen, Den Haag 5 Juli 1681. (Gem. Arch. Den Haag). Protocoll van de Evangelische Luthersche Gemeente in 's-Gra- venhage. (Gem. Arch. Den Haag). Bouwsteenen. Tweede Jaarboek der Vereeniging voor Noord- Neder-Lands Muziekgeschiedenis, 18721874, blz. 165. Legger van huwelijksafkondigingen. (Gem. Arch. Den Haag). Doopregister Waalsche kerk, no. 308. (Gem. Arch. Den Haag). Doopregister Groote kerk, no. 108. (Gem. Arch. Den Haag). W. P. N. Jansen, Het klokkespel van den Haagschen St. Jacobs-Toren. („Die Haghe 1895”), blz. 22. J. Smit, Den Haag in den Hervormingstijd. Den Haag 1919. W. P. N. Jansen (zie no. 21). Oeuvre completes de Christiaan Huygens publiées par la So- ciété hollandaise des sciences. La Haye, M. Nijhoff 1901, blz. 567, no. 2642. (Dr. J. A. Vollgraff te Leiden was zoo vrien delijk mijn aandacht hierop te vestigen). Not. Pieter Houttuijn, no. 1309. (Gem. Arch. Den Haag). Universiteits-bibliotheek, Leiden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 246