DE OUDE TOPOGRAFIE VAN DIE HAGHE 228 x) Zie ook de Riemer deel I, biz. 761. Ik kan het niet eens zijn met de bewering van den Heer Pabon in het Jrb. 1936, biz. 224 en de Inleiding der Hofboeken, biz. XXIV, betreffende een gedeelte van dezen weg, later bekend onder den naam van de Bocht van Guinee. De betrouwbare kaarten van Jacob van Deventer, Cruquius, Van der Noordaa en anderen, doen ons immers duidelijk zien, dat het Zuideinde (Wagenstraat) en de Rijs- wijksche weg een natuurlijk beloop volgen, en dat die bocht te allen tijde een onderdeel van dezen weg is geweest. Een akte dateerend van 1399 en een van 1414, die beide melding maken van „een huys in 't Zuytende up ten Delfwech1), leveren ons de nog meer positieve bewijzen, dat het Zuideinde en de Rijs- wijksche of Delfsche weg één waren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 251