a. b. OPGAVE DER GESCHRIFTEN EN TIJDSCHRIFT ARTIKELEN BETREFFENDE ’S-GRAVEN- HAGE IN 1937 VERSCHENEN VOOR ZOOVER TER KENNIS VAN DE REDACTIE GEKOMEN Geschiedenis en gebeurtenissen. ’s-Gravenhage in zeven eeuwen door Dr. H. E. van Gelder. Hoe oud is Den Haag? door Fr. Leyden. Haagsch maandbl. L 249.266. Vondel bij den Burggraaf van Gotenburg (Jacob van Dyck) door Frank Gericke (Dr. D. Hoek). Elsevier Nov. 319—330. Plaatsbeschrijving De Residentie. 32 pagina’s groote kunstfoto’s van Karei Kleyn en anderen. ’s-Gravenhage. In opdracht van het Gemeentebestuur samengesteld en geïllustreerd door H. Bonsma en Piet Marée. J. Raedecker en zijn Toorop-monument door A. M. Hammacher, Prisma I, 8586.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 253