13 Jan. KRONIEK OVER 1937 235 16 16 18 28 28 28 30 Straat-Evangelisatie 30 des van 23 23 25 25 Pulchri Studio. affiches voor de Boe- van den heer H. G. van het nieuwe gebouw van den aan den Benoordenhoutsche- Afscheid van Dr. K. Dijk als predikant bij de Geref. Kerk van den Haag-West. Huldiging van den heer J. A. Mus, die 40 jaren deel heeft uitgemaakt van het College van Collectanten der Ned. Hervormde Gemeente. Opening van het nieuwe gebouw van de Eer ste Nederlandsche Montessorieschool, Laan van Poot 353. 25-jarig jubileum Nouhuys als notaris. 90-jarig bestaan van Tentoonstelling van kenweek in het Gemeente-Archief. Vertrek van de Indische Vorsten-delegaties. Opening van Pensioenraad weg. De leden van de Vereeniging „die Haghe" worden in de gelegenheid gesteld in het Paleis aan den Kneuterdijk de geschenken te be zichtigen welke H.K.H. Prinses Juliana en Prins Bernhard waren aangeboden ter ge legenheid van hun huwelijk. Overleden K. A. Pfeiffer, Luitenant-Generaal der Artillerie b.d. 60ste verjaardag van Ir. P. Bakker Schut, Directeur van den Dienst der Stadsontwik keling en Volkshuisvesting. Huldiging van Dr. Boland, Directeur van den Geneeskundigen Dienst, naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van voorn. Dienst op 1 Jan. j.l. Invoering

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 258