236 KRONIEK OVER 1937 1 Febr. 1 1 be- 1 der 9 13 A. N. Koopman, oud- 15 den Mangkoe Negoro uit de 16 19 der Capellen, 19 20 den 25 21 24 Dr. van Woensdagsavonds van 8—8J^ drukste punten der stad. 50-jarig jubileum van Th. C. Appelman, chef van de expeditie bij de Firma Boekhandel v/h Gebr. Belinfante. 40-jarig jubileum van P. van der Bent, admi nistratief Ambtenaar bij het Staatsbedrijf der Algemeene Landsdrukkerij. Ds. Kuylman, jeugdpredikant, heeft een roep naar Maastricht aangenomen. 25-jarig ambtsjubileum van Mey, Hoofdcommissaris u. op de N. G. van van Politie. Benoemd tot Zweedschen Gezant in den Haag A. E. M. Sjöborg. 85ste verjaardag van Organist der Groote Kerk. Vertrek van Residentie. Bij den bouw van het Bosbad in de Amalia van Solmsstraat zijn 6 werklieden 7 meter diep in het basin gevallen. Overleden R. H. O. Baron van der Capellen, Generaal-Majoor der Cavalerie, Lid van den Hoogen Raad van Adel. Jubileum van Anton Kabelaar, die 50 jaar geleden de op hol geraakte paarden van wijlen Koningin Emma en Prinses Wilhel mina tot stilstaan bracht. 40-jarig ambtsjubileum van Berg, kinderarts. Overleden de boekhandelaar Meyer Elte. Overleden Mr. A. A. Bosch, oud-Vice- President van den Hoogen Raad van Adel. Opening van een eigen gebouw van de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 259