1 2 7 9 KRONIEK OVER 1937 249 29 Sept. 1 Oct. de Opera Italiana in 3 den eersten verkeers- 4 4 4 5 Geusau, 11 13 Onthulling van het beeld op en officieele openstelling van de nieuwe brug over het Ververschingskanaal-Laan v. Meerdervoort. Opening van een Elisabeth Arden Schoon heidssalon bij de firma Gerzon. Benoeming van Mr. Dr. J. H. R. Sinninghe Damsté, Directeur-Generaal der Belastingen te 's-Gravenhage, tot Raadsheer in den Hoo- gen Raad der Nederlanden. 80ste verjaardag van Generaal Scheltema, weldoener der blinden. 40-jarig bestaan van Nederland. Indienststelling van controlewagen. Opening in een der zalen van Hotel Witte- brug van de revanche-match om het wereld kampioenschap schaken EuweAljechin. Oprichting van een Jeugdbureau voor inlich tingen bij opvoeding. Overleden Jhr. E. van Lidth de Jeude, oud- Directeur van het Haagsche Postkantoor. Het geschenk door vrienden van den Heer en Mevr, van den BerghWillinghen te Wassenaar bij hun gouden bruiloft aangebo den, is bestemd voor een „Van den Bergh— Willinghenfonds” voor archeologische stu diën. Overleden Jhr. G. A. A. Alting von oud-Minister van Oorlog. Overleden J. C. Peters, arts, oud-Genees- heer der Hofhouding van de Koningin. Overleden A. S. N. L. Dupuis, beeldhouwer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 272