19 Nov. 20 20 20 20 20 21 23 24 19 20 KRONIEK OVER 1937 253 Prinses Juliana van Noordeinde 72 naar Noordeinde 66. Afscheid van Staatsraad J. J. Rambonnet als hoofdverkenner van „De Nederlandsche Padvinders”. 40-jarig jubileum van Dr. H. M. Hijmans. In gebruikneming van het nieuwe kantoor gebouw van het Economisch Instituut voor den Middenstand, 2e van den Boschstraat. 75ste verjaardag van W. H. Vliegen, oud- Kamerlid, Voorzitter van de Soc.-Dem. Raadsfractie. 40-jarig ambtsjubileum van Dr. J. W. van der Spek, arts bij het Ziekenfonds van „De Vol harding”. 40-jarig bestaan van „Mercurius” afd. ’s-Gra- venhage van den Natiónalen Bond van Han dels- en Kantoorbedienden. Lijn 21, loopende van Station S.S. naar Sport- laan, wordt verdoopt in Lijn 2. Onthulling van een gedenksteen op het graf van J. Hollander, parlementair redacteur van „De Standaard”, op Nieuw Eik en Duinen. De heer Cohen van het Cornerhouse, Laan van Meerdervoort hoek Reinkenstraat, rijdt zijn klanten af met zijn nieuwe Amerikaansche mixmachine om voor hen een zelf gekozen cocktail te maken. Benoeming van Mr. A. A. F. W. van Ro- mondt tot Vice-President van het Gerechts hof. Liefdadigheidsuitvoering ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de Kon. Nat. Zang school.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 276