ALPHABETISCH REGISTER 267 Biz. 26 47, 49, 38 Persyn, Maerten van Peters, J. C. Pfeiffer, K. A. Philips II Pieter Coxsteeg Pietersen, Catharina Piton, Frans 231 53 226 231 Biz. 42 158, 159 252 45—48 Noort, organist Van Nouhuys, H. G. van Nuijts, Michiel Pellen, Dirck Penna, Lorenzo Penningkabinet, Rijks Pensioenraad Pension, Haagsche Diëet- Perrenot Granvelle, Nic. 21, 25, Persijn, Anna van .152 Persijn, Mr. Anthony van 114, 152 114 249 235 227 (nt. 4) .225 .152 194, 195, 199, 209, 210 Plein37, Plumoens, Zie Blumeonsdr. Pompe van Slingeland, Mevrouw146 Poortman, J. J233 Postkantoor Z.O. Buitensingel 250 Pot, Maria Adriana van der 120, 121 Potter, Gerrit 70 (nt. 1 Praetorium Agripinae 227 Noordeinde 9, 34, 42, 43, 47-50, 52—54, 59, 225, 227 Noordveen 62, 65, 88 (nt. 1 102 (nt. 2) 196 235 164, 176 Nyenburch, Mr. Diederick van112, 125 Nyenrode, Ghijsbrecht van 122 O. Papestraat Paradanus, Marija Parijsche raadsleden Pastoorswarande Patijnenburg145 Paulus, firma250 Pauw van Carnisse, Mevrouw 145 Pauw Heer van Carnisse, Die derick 114, 142, 144-146, 151 Pauw Heer van Carnisse en Ter Horst, Jhr. Reijnier 143, 144, 146 Pauw van Reynenburg en Ter Horst, Jhr. Johan 115, 146, 148, 151 225 215 23 235 238 Octrooiraad241 Oem van Wyngaerden, Floris 122 Ogle, Utricia155 Oldenbarnevelt, Mr. Johan van 125 Olifant Jenny246 Olyslagers, Mej. H. C. H. 255 Opera Italiana249 Oranje, Ds. L241 Oranje-gedenkdagen, Stichting 251 Ostende, Jonckvr. van 225, 226 Oud, P. J. Oude Molstraat Oude Poten Oudschans Dentz, Fred. P. Paats, Willem Gerrit 150 Pabon, Drs. N. J. 31, 32, 41, 225-228 Padvinders, Buitenlandsche 245 Padvinders, Kon. Commissa ris der252 Paleis Kneuterdijk 235, 238 Paleis, Kon225, 226 Pallandt, Elizabeth van .142 Pallandt Comte de Culem- burch Baron de Pallandt Wittens et Werth, Floris van 110, 111, 113, 114, 134—136, 138, 139, 141, 142

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 290