„DIE HAGHE" OVER 1937 279 Fotowedstrijd. In de maand November werd door de Vereeniging in samenwerking met de Haagsche Courant een Gevel- wedstrijd van Oud-Den Haag georganiseerd. Hiertoe was een afzonderlijke commissie gevormd, die met den Secretaris van de Haagsche Courant, ons medelid Th. G. van der Garden, voor de uitvoering gezorgd heeft. Allereerst werden door de commissie 40 fragmenten van oude gevels en gebouwen uitgezocht en daarvan werden foto’s gemaakt. Deze verschenen op tien achter eenvolgende dagen in de Haagsche Courant. Het succes was enorm. Door de geheele binnenstad zag men die dagen zoekende en kijkende groepjes men- schen. Zeker is zelden zooveel belangstelling getoond voor de oude gebouwen van Den Haag en al was deze te danken aan de ruime door de Haagsche Courant uit geloofde prijzen, toch is zeker het door Die Haghe be oogde doel, n.l. om de aandacht der Hagenaars te vesti gen op wat onze stad nog aan historische gebouwen behouden heeft, ten volle bereikt. Want ongeveer 23.000 Hagenaars hebben aan de prijsvraag medegedaan. Onze Vereeniging had nog zes afzonderlijke prijzen uitgeloofd voor leerlingen van Haagsche inrichtingen van onderwijs en wel voor die leerlingen, die de beste histo rische verklaringen bij hun oplossingen gevoegd hadden. Het moet toegegeven worden, dat de uitslag van deze tweede prijsvraag een teleurstelling geweest is. Het bleek dat, hoewel er in Den Haag ongeveer 50.000 leerlingen tusschen de 8 en 18 jaar aanwezig zijn, slechts 255 daar van aan de prijsvraag hadden deelgenomen. Jongelieden van omtrent 15 jaren en leerlingen van de H.B.S. bleken de meeste animo tot deelneming gehad te hebben. Teleurstellender nog was, dat slechts 20 van de 255

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 302