NAAMLIJST DER LEDEN 293 IJsselsteyn, H. A. van, Louise de Colignyplein 21. Correspondeerende leden: Bondam, Mr. A. C., Evertsenlaan 9, Velp. Brugmans, Prof. Dr. H., Corn. Schuytstr. 56, Amsterdam. Diepen, Mejuffrouw H. J. J. M. van, Eikstraat 32. Zanen, H. P. C., van Alkemadelaan 101. Zanen, M., Laan van Meerdervoort 96 a. Zegers Rijser, C. C., Pieter Bothstraat 20. Zeggeren, H. H. van, van Aerssenstraat 19. Ziegler, F., van Meerkerkestraat 14. Zwanenberg, S. van, Stadhouderslaan 128. Zwier Wzn., Dr. W., Goudsbloemlaan 73. Wierts, J. P. J„ Wilhelminastraat 8. Willems, Mr. J. H., Laan van Meerdervoort 441. Wilton, J. D„ Bremhorstlaan 22, Wassenaar. Wortman, Dr. Ir. H., Bilitonstraat 31. Wijck, Jhr. Mr. H. C. van der, Alexanderstraat 16. Wijers, P., Sumatrastraat 237. Wijs, H. L. de, Ruychrocklaan 70.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 316