L /o i cu Z2 /3 9 2 3 f hofsteden of land - dorpsgrens met begeleiding van wegen zonder wegen later aangelegde wegen 1Vleerstraat 2. Slijkeinde 3. Geest 4. Breedstraat 5. Weg naar 6. Landweg 13. Kneuterdijk 7. Kleine Juffr. Idastraat 14. Hooge Nieuwstraat a. Hofstede van Claas Gerrit Doedenzoon b. Claas van der Meer c. Land van Gerrit Rijnautszoon 8. Korte Hoogstraat 9. Juffr. Idastraat 10. Oude Molstraat 11Gang Pastoorswarande 12. Noordeinde FIG. 3. SCHEMA VAN DE SITUATIE AAN DE NOORDGRENS TUSSCHEN BREEDSTRAAT EN HOOGE NIEUWSTRAAT /7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 62