Tl' u iterate tiracht III HAGHE” IN DE OORKONDE VAN 1370 51 VIJVER. de Tour- van de Hooge den noordoosthoek van den vijver een -- b-\ iR V/J/f£BERGL ////////////////////////////////////z zijn dan langs de Hooge Nieuwstraat. Aan het eind daar van gekomen staat men dus ter plaatse, waar zich thans de lunchroom van Lensvelt bevindt. Ziet men nu ter wille van de eenvoudigheid a£ van eenigszins kunstmatige scheiding van Voorhout en nooiveld en laat men het korte been van het Voorhout doorloopen tot de gevellijn van het Tournooiveld, dan geeft het bijgaande schetsje (fig. 4) de situatie aan, die voor het snijpunt van 8 en 9 verlangd wordt. De bedoelde laan ligt op of in het Voorhout zelf en de hoeve der Heeren van de Canesije aan de westzijde van het korte been van het Voorhout, onverschillig bij a of bij b. Fig. 4. Men slaat nu dwars over, waaronder ik versta, dat men ongeveer loodrecht afslaat van de richting, waarin men aankomt en treft dan de oostzijde van den vijver, „daer teerst beghint”, nl. de uiterste gracht, de eerste plaatsaanduiding van de omschrijving. Ja, nog sterker, men staat aan het begin van „teertst”. Op de kaart van Bos en Van Harn loopt Nieuwstraat naar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 66