INHOUD. Bladz. 1 31 60 103 110 153 273 282 230 234 257 225 229 Twee zestiende-eeuwsche Haagsche Kunstenaars (Corneille de la Haye - Janus Secundus door Dr. H. E. van Gelder, met acht afbeeldingen De grenzen van „den dorpe van der Haghe” in de oorkonde van 1370 door Dr. P. J. van Breemen Aanteekeningen betreffende den Haag voor de Hervorming door Dr. P. J. van Breemen, met twee afbeeldingen Het centrum van het dorp „die Haghe” omstreeks 1570 door A. Ter Meer Derval, met een af beelding Geschiedenis van de huizen Lange Vijverberg 11 en 12 door H J, J, M. van Diepen, met vier af beeldingen Quirinus Gideon van Blankenburg door D. Bal- foort, met een afbeelding en een inleidend woord van Dr. H. E. van Gelder Eenige teekeningen betreffende de oude topografie van die Haghe door A. Ter Meer Derval Nieuwe straatnamen vastgesteld gedurende 1937 Opgave der geschriften en tijdschriftartikelen be treffende 's-Gravenhage in 1937 verschenen voor zoover ter kennis van de redactie gekomen Kroniek over 1937 Alphabetisch register Jaarverslag van de Vereeniging „die Haghe” over 1937 Naamlijst van de leden der Vereeniging „die Haghe” op 15 October 1938

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 7