VOOR DE HERVORMING 69 Het Hofland J Er schijnt ook nog Hofland in den Escamppolder geweest te zijn. Het aantal overgebleven hofboeken bedraagt vier. Het zijn staten of lijsten van erfhuren (erfpachten) vallende in het dorp Den Haag en zijn naaste omgeving binnen de grenzen van Haagambacht. Drie ervan hebben elk slechts op een enkel jaar betrekking, nl. 1466, 1512 en 1561. Het vierde heeft als legger gediend en bevat be halve den begintoestand van omstreeks 1458, de opeen volgende erfhuurders der perceelen tot ongeveer het jaar 1490 toe. Het Hofland, als zijnde in den boezem van het graaf schap gebleven, komt in de Hofboeken slechts zijdelings ter sprake, nl. plaatsbepalend; bijv, worden bepaalde erfpachtsperceelen gezegd te liggen bij of te grenzen aan het Hofland. De Hoflandsche weg loopt een eindweegs tusschen verpachte landerijen door alvorens het Hofland te bereiken. Het Hofland met zijn uitpad den Hoflandschen weg wordt ten opzichte van zijn onmiddellijke omgeving in alle vier de hofboeken op gelijke wijze vermeld, zoodat men al dadelijk den indruk krijgt, dat gedurende de jaren 14601560 in de verhouding van het Hofland tot zijn naaste omgeving geen verandering opgetreden is buiten de naamsverandering van erfhuurders der omgevende perceelen. Dat het Hofland uit den tijd der hofboeken gelegen was in dat deel van het Zuidveen, dat zich tus schen Delftschen weg en Moerweg uitstrekte en later den naam van Zusterpolder verkreeg, was algemeen be kend x). Pabon en Van Gelder spreken beiden van de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 84