BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS 110 BIJLAGE 18 M.Z. 404. wegens de exemptie BIJLAGE 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20:— 15:— 15:— 15:— 15:— 12:— 12:— 9:— 6:- 5:— 5:— 5:— 5:- 5:- 3:— Taxatie van de joden tot het contribueren, van de schutterije. de Heer Baron de Suasso de Heer Jacob Pareira de Heer Moses Machado de Heer Pinto den Ouden de Heer Salomon de Medina de Heer Anthonij de Pinto de Heer Abraham de Lion de Heer Levi Duarte de Heer Marcado de Heer Anthunes de Heer Joseph Capadoce de Heer Juda Signoor de Heer du Fonseca de Heer Joseph d Aredondo de Heer Francisco Henriques Buurtboek der Noord-Oostenrijksche buurt „Den 30sten October 1706 bequamen de Officiers van de buurt, naar veel rusie en in 't besonder met de Joode Marcado, die voor d' heeren Burgemeesteren compareerde en voor de gansche joodsche natie in de bogt sprong, de volgende acte, geschreeven zijnde op een gezeegeld papier van 12 stuivers: „De Magistraat van 's Gravenhage gehoord hebbende het ver- soek en te kennen geeven van den Deeken en hooftlieden van de buurte van Oost Noorden Rijk in het voorhout en aanhoorige quar tier, waar bij deselve te kennen geven, dat vermids verschelde fami- lien van de Joodsche natie sig binnen deselve buurte metterwoon hadden begeeven, en dat sij bij het afsterven van verscheide per- soonen uit de meeste familien hadden ondervonden, dat de hoofden van dien niet alleen omtrent de begraffenisse van die lijken sig van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 125