ÖL vwè, h v 4\4JC. OIB IWb? I I O v ww, WLTaTTW .Wb®b-^ \n- t~ \r Bl i- [rB; J '1891 un siama nlva imvvn sioomo aa nva tshq 3 irfjv. XTl- i aA\j \r Wxt v V W- uiSy- v: -r'^EA -WR xc r? V ff KC ,„tT n u> n 3 3 w *-» O O c «J O O uapinZ Noorden KAART VAN JACOB COENRAETS UIT 1 566. ro m re 3 U 3 P J O O -'-'■;>V>-. WF - V K71 jf O-T vv? IVr -p®"6 V r5? Vl if i Wf t; ImSeSB DEEL VAN DE GROOTE KAART VAN ELANDTS UIT 1681. De aandacht zij er op gevestigd, dat het kaartje van Jac. Coenraets Zuid-Noord en de kaart van Elandts Noord-Zuid is georiënteerd. De bocht in het laantje naar Voorburg (midden tusschen Z-O Buitensingel in 't Noorden en Schenk in ’t Zuiden) is zeer flauw en onnauwkeurig geteekend (men vergelijke de kaart van Cruquius van [1712?]. De Ammunitiehaven (ontstaan uit de vaarsloot van het Klooster) loopt Noord, precies buiten de grens van het kaartje. Zuiden KAART VAN JACOB COENRAETS UIT 1566 Jacob Coenraets (wiens kaartje slechts diende, om het grondbezit van het Leprooshuis aan te geven) maakt twee fouten: 1°) Fout is, onderaan, de bocht in de in het Spui uitmondende wetering (vaarsloot van het Klooster)ze begint niet vóórdat de kade de Wetering bereikt, maar op dit punt zelf; 2°) Fout zijn de afmetingen van den tuin met de nummers Xa t/m XII; deze is meer dan tweemaal zoo groot als die met de nummers IXa en IXb. De met stippellijnen aangegeven perceelscheidingen en de daarbij behoorende cijfers zijn niet van Jacob Coenraets, noch ook wetenschappelijk juist. Ze dienen slechts, om de gedachten te bepalen. vnb KAART VAN JACOB COENRAETS VAN I 566 NAfcR EEN COPIE VAN 1740 5 I ®IaV TZSIRaw

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 128