TEGENOVER DE LEPROZEN 134 en verbreeden Holland werd, lgracht gegraven zou krijgen van Juli 1595), waar er, klaarblijkelijk, de Fluweelen Burgwal mee be doeld wordt, en no. 829 (27 Febr. 1596), waar het om de Nieuwe Haven gaat. x) Een scheteldoek is een luier. Houdt de naam verband met de bleekerijen, die zich in den omtrek bevonden? 2) Nadere details in Bijlage I, Personalia sub 85. den grooten heeren, die aan het een doorn in 't oog. Wanneer Jan Lebucq en Cornelis van Jacobsz., waar er de omschrijving aan is toegevoegd: „ende is buytenwater”; wat zeggen wil, dat ze reeds van den aanvang af in open verbinding stond met de Haagsche Vaart. Vrijwel tegelijkertijd met het uitdiepen van de vaarsloot door de Staten van parallel daarmee, aan de dorpszijde, een door de Magistraat, die den naam zou krijgen Scheteldoekshaven i). Tusschen beide in werd door Leendert Woutersz. van Calcker een aantal lage, voor het oog onaanzienlijke gebouwen neergezet, die, onder den naam Ammunitiehuis, dienst moesten doen als pak huis voor oorlogsvoorraden. Het eerste dateert van 1598 2). In de situatie van het laantje naar Voorburg was door dit alles weinig verandering gekomen. Nog altijd had het geen anderen toegang dan, van af den Kooltuin van het Hof, langs de vroegere Coman Willemslaan; bij de Statengracht of Ammunitiehaven gekomen, moest men rechtsaf slaan, om zoo, aan zijn linkerhand, den ingang van het laantje te bereiken. Alleen een voetbrug, niet veel meer dan een hooge vlonder, lag tegenover het laantje over de gracht, zoodat men zich te voet althans naar den anderen vaartoever kon begeven, waar het Ammunitiehuis lag. Deze toestand was laantje hun tuinen hadden, men den vroegeren tuin van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 150