TEGENOVER DE LEPROZEN 139 1) Ontwerp-kaart van de hand van Pieter Floriss. van der Salm op het Gemeente-Archief. (Pieter Floriss. was een zoon van Floris Jacobsz. en deze een zoon van Jacob Coenraetsz. en van Catharina Florisdr., wier vader, Floris Claesz., „timmerman" was; zie voor dit laatste R.A. Hof v. Holl. 556, S. 269). den Ambassadeur van Dijck. Aan deze bleekerij ontleent dit ook thans nog bestaande gedeelte zijn, door de eeuwen heen in zwang gebleven, naam van het „Lamgroen”. In 1630 werden hier tuin en boomgaard van den reeds tien jaar vroeger naar Zweden teruggeroepen van Dijck wegens schulden openbaar verkocht. Verkrijger was de oud-burgemeester van Deventer, oud-lid van de Staten- Generaal, Thomas Verwer. Deze kocht het op specu latie, om er het openliggend terrein van te verkavelen. In 1642 ging hij hiertoe over. De Magistraat lei vóór het huis, tusschen Spui en Lamgroen, de Verwerstraat aan i) en het blok tusschen Verwerstraat en Ammunitiehaven werd perceelsgewijze uitverkocht. In 1660, na Verwers dood, verwierf de Diaconie van de Ned. Herv. Kerk het groote huis en vestigde er haar Wees- en Armhuis in. Weeshuis is het tot 1867 gebleven; begin 1868 is het afgebroken, na herhaaldelijk uitgebreid en verbouwd te zijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 155