TEGENOVER DE LEPROZEN 143 van Pieter Jansz., drapenier, biz. 27, Hb. 1466 biz. 272) en (9) Claes Dirck Joseph's kinderen. Over hen zijn geen nadere bijzonderheden te vinden. de W.-zijde van blz. 205). Vervolgens een paar perceelen Westeinde (Hb. 1458/90 blz. 73 en slotte, samen met Pieter Reiniersz., de helft het St. Elisabeth Klooster, tusschen Jan van Zusterlaan (Hb. 1466 blz. 257). c. Conclusie. blz. 19) en De perceelen, nog niet versnipperd, bevinden zich in 1466 in handen van zeer gegoede Haagsche burgers. Van hen hebben er al verscheidenen, zooals de schepen Pieter van der Goes, een eigen naam aangenomen, wat in dien tijd nog een zeldzaamheid is en op een zeker aanzien duidt. De Hofboeken kennen een Danel Jansz. de Eynde (evenals diens weduwe, die eenvoudig Fye, Danel Jans- zoens weduwe, heet), vermoedelijk dezelfde als de aanvankelijke houder van het meest zuidelijke perceel. In Jacob Dirck Backers zoon is ook Backer klaarblijkelijk een eigennaam, evenals Bruynsz. in Claes Bruynsz., indien men in „jonge Jacob Jan Bruynsz.” diens vader moet zien: zoo niet, dan kan toch ook de dubbele naam Claes Jan Bruynsz. op een zeker aanzien wijzen. het Padmos (Jacobstraat)op zijn hofstede, met een steeg aan de N-zijde en 78 roeden lands, allen opgemeten dooi' Jan van Nairden (Hb. 1458/90 blz. 17, Hb. 1466 blz. 262). Iets verder N.-waarts (stadwaarts), met slechts één erf ertusschen, in 1466 nog een klei ner erf (blz. 262). Niet ver daar vandaan, aan den weg naar Delft, waar deze de „bocht van Guinee" maakt (nu Huygensplein)dicht bij het Leprooshuis, bezit hij nog 4 hond aan de W.-zijde (Hb. 1458/90 blz. 11 en Hb. 1466 blz. 260) en Yz morgen aan de O.-zijde (Hb. 1466 blz. 260). Voorts bezit hij, O. van de Coman Willems- laan, de 2 perceelen (resp. 7 hond en morgen), die het bezit van „de Hoeve” scheiden (Hb. 1458/90 1 1 perceel aan den Denneweg, dichtbij den Bezuidenhoutschen weg (Hb. 1458/90 blz. 30, Hb. 1466 blz. 273). (8) Jan Berwoutsz. Het perceel is Kapelrieland (Hb. 1458/90 de houder. Jan Berwoutsz., is priester. Óveral elders in de Hofboeken heet hij Heer Jan Berwoutsz. Heeft een huis aan 't Noordeinde (Hb. 1458/90 blz. 54, Hb. 1466 aan de Z.-zijde van het 74, Hb. 1466 blz. 235). Ten van een tuin vlakbij Ysselsteynlaan en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 159