TEGENOVER DE LEPROZEN 144 B OVERGANGEN VAN 1466 TOT 1512. Ia en IZ> Ha t/m lid van 18 Juni 1473 lila en Illfe IV t/m Vllfe VI t/m Vllb aan het Zustercon- a. Overgangen. Aangeteekend zij, dat de bezitsverhoudingen, zooals ze, wat het onderwerpelijke perceelencomplex betreft, in het Hofboek 1458/90, blz. 19 en 20, zijn weergegeven, uitsluitend betrekking hebben op de laatste jaren van de door het Hofboek bestreken periode, dus op jaren, die dicht in de buurt van 1490 liggen. a. 3 Juni 1478 Jan Geryts (2) vent te Rodenburch (10) (reg. 81). b. 27 Juni 1492 aan het Convent van Sinte Maria in Galilea in den Hage (reg. 109). a. 18 Juni 1473 in handen van Geryt Locksnoer (11) (reg. 68, bel.). b. 27 Juni 1492 in handen van Claes die backer en Joest Willemsz. (12) (reg. 109, bel.). c. 12 Februari 1504 in handen van Adriaen Wil lemsz. (13) en Joest Willemsz. (12) (reg. 132, bel.). Aanteekening. Opmerking verdient, dat in de twee laatstgenoemde jaren het perceel al gesplitst is en twee eigenaren heeft. a. 20 Juni 1472 (reg. 61, bel.) en (reg. 68) nog in handen van Jacob Dirck Backers zoon (4). b. 11 September 1480 in handen van Thomas Jacob Backers zoons weduwe en haar kinderen (reg. 88, bel.). 18 Juni 1473 nog in handen van Claes Bruynsz. (5), die in de acte Claes Jan Bruynsz. heet (reg. 68, bel.). a. II September 1480 Dirc Aef, weduwe van Claes Bruuns (5),en haar zwager (is schoonzoon) Bertol- mees Arents zoon (14) aan het Klooster (reg. 88); klaarblijkelijk zonder de rietlagen IV en V. Na te noemen het Klooster.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 160