TEGENOVER DE LEPROZEN 145 IV V Vila IXa t/m IXc IXa IXb en IXc Xa t/m Xc 11 Maart 1477 10 van Machtelt, Pieter Jans- van Jan Jansz. opt Spoye en 139). In erf- Villa en b. Tegen 1490 in handen van het Klooster „III stucken duergaens tot in de vaert, tsamen hou denden IIJ4 mg.” (Hb. 1458/90 blz. 19). a. 15 Juli 1488 Bartholomeus Clais’ zoon (15) aan Zyvaert Jacobs zoon (16) (reg. 101). Zie echter sub b. De koop is blijkbaar nietig tengevolge van de schuldpositie van den verkooper. b. 21 Augustus 1488 aan Clais van Warre (17) ten behoeve van Coenrait Zegers zoon, in minde ring van de schuld, die Bertolmees Claes' zoon (15), de gebruiker, aan dezen heeft (reg. 102). 15 Juli (reg. 101, bel.) en 21 Augustus 1488 (reg. 102, bel.) in handen van Jan Jan Pouwels 18). 28 September 1510 het Klooster aan Dirck Wou ters zoon, barbier (19) (reg. 138 pacht. VUIb Tegen 1490 in handen zoons weduwe (20), VI hont (Hb. 1458/90 blz. 19). 8 Juni 1488 in handen van Willem Jansz. en Wou ter Dircxz. (21) (reg. 100, bel.). Als huurders? Hieronder (IXb en IXc) wordt nog als eigenaar aangegeven dezelfde Jan Jansz., die ook in 1466 eigenaar was. Of staat Willem Jansz. voor Jan Jansz.? Tegen 1490 in 3 tuintjes gesplitst, elk van 33 roe en 4 voet, samen dus 1 hond; bezitters resp. Jacob Hey (22), Wouter Dircxz (21) en Jacob Hey (Hb. 1458/90 blz. 19). Tegen 1490 in handen (7) (Ibid.). a. 4 Februari (reg. 73, bel.) en (reg. 74, bel.) in handen van Pieter Willemsz., backer (23). b. 8 Juni 1488 Willem Gijsbrechtsz. Goen (24) aan het Klooster, waarvoor optreedt Heer Ludolf Bernards zoon (25) (reg. 100).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 161