TEGENOVER DE LEPROZEN 146 Xia t/m XIV Xlfe en XIV XIc Xla.XIIenXIII Xla Zuid Claes Dirck Josephs kinde- 11 Maart 1477 in handen (26) (reg. 74, bel.). c. Tegen 1490 ten name van Jacob Dircxz., pries ter (Hb. 1458/90 blz. 19), die klaarblijkelijk op treedt voor het Klooster. van Dirck Josephs kinderen? Zie Personalia sub 4. Eén van ren, eigenaren in 1466 Zie Personalia sub 21. Ook één van Bruyn Aelbrechtsz. a. Tegen 1490 (op zijn laatst begin 1488) in han den van Jacob Pouwels zoon (30), I hont (Hb. 1458/90 blz. 19). b. 8 Juni 1488 in handen van Bael, Pouwelszoon's weduwe (reg. 100, bel.). c. 20 December 1508 in handen van Jan Bruynsz. (31) (reg. 136, bel.). 4 Februari 1477 in handen van Jacob Dirck Backers zoon*) (reg. 73). Hij verkoopt er op dien datum de O. perceelen van (XI6, XIc en XIV) en houdt alleen de W. (Xia, XII en XIII), die aan de W.-zijde van de toen nog niet verlegde polderkade zijn gelegen. a. 4 Februari 1477 Jacob Dirck Backers zoon (4) aan Heynrick Jans zoon (27) (reg. 73). b. 11 Maart 1477 Heynrick Jans zoon (27) aan het Klooster (reg. 74). In erfpacht. Ook in 1488 (reg. 100, bel.) en tegen 1490 (Hb. 1458/90 blz. 19: „die Susteren opt Spoye dat binnenlant, II mg. IV h.”) in handen van het Klooster. Terwijl 4 Februari 1477 Jacob Dirck Backers zoon (4) dit perceel nog houdt, verkoopt 2 Juni 1477 Wouter Dircx zoon**) het N. vierendeel aan Claes Dammesz. (28); het Z. deel (of een stuk daarvan?) is dan in handen van Jan Nachtegaal (29) (reg. 77).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 162