TEGENOVER DE LEPROZEN 147 Xla Noord XII Danel Andriesz. Xlfe Zuid Xlb Noord XIII XIV der Spoye b. Personalia. Tegen 1490 in handen van „upte vaert", „een tuyngen”, groot 38 Tegen 1490 in handen van (37) I hont (Hb. ibid.). a. Tegen 1490 in handen van (33), een J/J hont (Hb. ibid.). b. 20 December 1508 in handen Janszoen (34) (reg. 136, bel.). Truye Backers (38) roe (ibid.). a. den van Clais de Cock (35), 42 b. 8 Juni 1488 in handen van Bruynsz.’s weduwe (36) (reg. 100, bel.). Volgen „die husen ande oestsijde van ende erve” (Hb. 1458/90 blz. 20). Tegen 1490 (op zijn laatst begin 1488) in han- roe (Hb. ibid.)*) Bartholomeus (11) Geryt Locksnoer. De Hb. noemen Gerijt Locsnoer als be zitter van „een tuyn" in „de Hoeve” (zie onder Truye Backers, Personalia sub 38). Hij woont op het Spui, O.-zijde (Hb. 1458/90 blz. 22, Hb. 1466 blz. 269). a. Tegen 1490 in handen van Jacob Dircx zoon (32), een hont (Hb. Ibid.). b. 20 December 1508 in handen van het Klooster, dat in erfpacht geeft aan Trijn Alleman (reg. 136). Tegen 1490 in handen van Wouter Dircxz. (21) „opte vaert” (d.w.z. aan de in 1483 door het Kloos ter gegraven vaarsloot), 38 roe (Hb. ibid.). van Louwars Of is deze slechts „bruiker”? In 1477 Aelbrecht Bruynsz. (zie boven), in 1488 de weduwe van diens zoon Bartholomeus Bruynsz. (sub b). Hoe komt Clais de Cock er dan tusschen in? (10) Zusterconvent te Rodenburch. Het convent van Onze Lieve Vrouw in Jerusalem t Sinte Margriete op Rodenburch buiten Leyden (reg. 109). Floris Symons zoon

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 163