TEGENOVER DE LEPROZEN 148 1466 blz. 292). (17) Clais i sterft. Heeft O. o.__. bezitten een huis in de Hoogstraat, (15) Bartholomeus Clais’ zoon. De naam komt in de Hofboeken herhaaldelijk voor, echter zonder voldoende aanwijzingen, dat het den betrokkene betreft. Wel is dit het geval met den eigenaar van een huis in het Zuideinde O. (Hb. 1458/90 blz. 100), waar deze Jan van Warre en zijn zoon Clais tot buurman heeft en tot anderen buurman Jan Nachtegaal (Personalia resp. sub 17 en 29). (16) Zyvaert Jacobs of Zybert Jacopz. Woont Spui O. (Hb. (12) Joest Willemsz. Zoon van Willem Phillipsz. (Hb. 1458/90 blz. 38, 77 en 79). Drie zusters: Marigen, Lijsbet en Katherijn; drie broers: Claes, Phillip en Jacob (ibid. blz. 77). Eén van zijn zusters getrouwd met Phillips Gillis (Hb. 1512 blz. 295). Bezit 1 mg. lands aan het Benoordenhout, die hij overdoet aan zijn broer, meester Phillips (Hb. 1458/90 blz. 38, Hb. 1466 blz. 197), doch die hij in 1512 weer in handen heeft (Hb. 1512 blz. 309), alsmede 6 hond Kapelrieland in de buurt van Westerbeek, die hij overdoet aan zijn broer Jacob (Hb. 1458/90 blz. 65, Hb. 1466 blz. 232). Heeft in 1512 een huis (2 erven) in de Molenstraat (Hb. 1512 blz. 358) met een achteruitgang in de Papestraat (blz. 359). (13) Adriaen Willemsz. Bezit in 1512 een groot aantal huizen: één hoek Zuideinde en Padmos (Hb. 1512 blz. 286), één Volders- gracht Z.-zijde (blz. 287), één Veenestraat W.-zijde (blz. 322), twee Spuistraat Z.-zijde (blz. 328), één Spuistraat N.-zijde (blz. 331) en een belangrijk perceel in de Vleersteeg of daaromtrent (blz. 350). (14) Bertolmees Arents zoon. Zoon van Coman (is: koopman) Aernt (Hb. 1458/90 blz. 98). Zelf ook gen. Coman Meeus (ibid, blz. 64). Getr. met Hillegont, dochter van Claes Bruynsz. en Dirc Aef. (Personalia sub 5). Woont in het Zuideinde, waar hij twee huisjes en een tuin van zijn vader geërfd heeft (Hb. 1458/90 blz. 98). Van 1480 tot 1485 deelgerechtigd in een perceel in de Veene straat (ibid. blz. 117). Erft in 1481, door zijn vrouw, het bezit van Claes Bruynsz. in de buurt van de Laan (ibid. blz. 64) en een deel van dat in de buurt van de Pastoorswarande (ibid. blz. 150). van Warre. Zoon van Jan van Warre, die 1471 een broer Jan en een zuster Zanne. Wonen Zuideinde op een terrein, dat 1 hond groot is (Hb. 1458/90 blz. 99/100); samen met Jan Claesz. (blz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 164