TEGENOVER DE LEPROZEN 150 Machteld weer voor de helft; later echter gaat haar helft over op Joost. Zij hertrouwt na vier jaar weduwschap met Phillips van Noorden te Leiden, van wien zij omstreeks een jaar later alweer weduwe is. Zij sterft 17 April 1502 (Gesl. en Wapenboek van Gijsbert Ariensz. van Rijckhuijsen)*). Over Phillips van Noorden zie Personalia sub 57. Blijkens welwillend verstrekte mededeeling van den Heer Gemeente-Archivaris van Leiden. Klaarblijkelijk niet dezelfde als Pieter hacker op 't Spui O. (blz. 269). Deze bezit het perceel in 1466, terwijl een zekere Pieter Willemsz. (is dit misschien de onze?) het in 1468 bij huwelijk verwerft (blz. 22). (21) Wouter Dircxz. Blijkbaar vader van Dirck Woutersz. (hierboven sub 19). Bezit „een breet huis” in het verlengde van Spui W., aan den overkant van de Spuistraat, daar waar het Achterom begint. In 1484 echter in andere handen overgegaan (Hb. 1458/90 blz. 112/13). Zijn zoon moet het later hebben terug gekocht. Mede een huis Spui W. of Padmos (Jacobstr.) (blz. 14), Spui O., dat hij 1485 verwerft (blz. 23), en Juni 1476 in de Poten, dat echter ook al spoedig in andere handen overgaat (blz. 25; ook Hb. 1466 blz. 271). Ook een perceel, dat hij in de N. helft van de Coman Willemslaan bezit, is in 1475 alweer aan het Kloos ter verkocht (blz. 27). Hij zal met koopen en verkoopen nogal wat hebben verdiend, want zijn zoon was een gezeten man (zie boven). Bezit voorts nog een perceel hoek Coman Willemslaan en „Wech bij den Bossch” (nu Korte Poten en Heerengracht) (blz. 28; ook Hb. 1466 blz. 272) en 1486 in het Nieuwland, tusschen den (Zuid-)Denneweg en de grens van Wassenaar (blz. 34). (22) Jacob Hey. Koopt Aug. 1476 een huis in het Zuideinde O., dicht bij de Anthonisbrug over de Voldersgracht (nu Gedempte Gracht) (Hb. 1458/90 blz. 99). (23) Pieter Willemsz., hacker. Bezit 1466 twee perceelen Spui W. (Hb. 1466 blz. 263) en koopt 1484 een huis in het blok Torenstraat-Westeinde-Vleersteeg (Hb. 1458/90 blz. 157). Genaamd „Pieter die backer” blz. 263) (24) Willem Gijsbrechtsz. Goen. Transporteert als possessor van de vicarie op Sinte Katherinen altaar in de Sinte Pieters Kerk te Leiden (reg. 100).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 166