TEGENOVER DE LEPROZEN 151 (25) Heer Ludolf Bernards zoon. Pater en confossor van het Klooster (reg. 100). (26) Bruyn Aelbrechts. Een man, die in dit complex, maar speciaal in het complex, waarin ook het Klooster ligt, tusschen de Poten en de vaarsloot, een groote rol speelt; ook zijn nakome lingen. Bezit een heele serie meest niet opeenvolgende perceelen langs het Spui O. en in de Poten, o.m. het hoekhuis (blz. 24) en het huis, dat in de Poten grenst aan de poort en den gang, die toegang geven tot het Klooster (blz. 25) (zie de serie in Hb. 1458/90 blz. 19, 20, 22, 24 en 25 en Hb. 1466 blz. 270). Voorts 2 huizen Spui W. (blz. 14) en wat terrein bij 't Leproos huis, blijkbaar gedeeltelijk in „de Hoeve” (blz. 12). Vervolgens perceelen Coman Willemslaan O. (blz. 28), Weg bij 't Bosch (nu Korte Poten en Heerengracht) (blz. 29), 1 mg. Z.-Denneweg W. (blz. 30), 5 mg. verder naar Wassenaar op (blz. 33), 2 perceelen Benoordenhout (blz. 37), perceel bij de Boschpoort (blz. 194; ook Hb. 1466 blz. 247) en één tusschen den Hoflandschen weg en „de Hoeve" (blz. 6). Zoon van Aelbrecht Willemsz. te Scheve- ningen (blz. 29, j° blz. 5 en Hb. 1466 blz. 273). Van hem Bruynen zoon, priester (blz. 195) rz::t en Jan (P£rsonalia sub 36 blz. 5 bekend 5 zoons: meester Ailbert en verder Bartholomeus, Cornells, Gerijt en sub 64). (27) Heynrick Jans zoon. Verwerft de helft van 2 „cameren” en een tuintje van Meeus Aerntsz. (Personalia sub 14); de andere helft aan Symon de wielmaker (Hb. 1458/90 blz. 98); gelegen ongeveer op den hoek van de Voldersgracht en het Zuideinde. Het hoekhuis heeft Pieter Jansz., wellicht de drapenier (Personalia sub 6); volgen samen Jan Nachtegaal (hieronder sub 29) en Mees Airntsz. (sub 14); twee perceelen verder Jacob Hey (sub 22) en nog weer iets verder, alles in 't Zuideinde, Jan van Warren en zijn zoon Clais (sub 17) (ibid. blz. 98/99). Verwerft 1486 een perceel in de terreinen N. van 't Voorhout, tusschen Denneweg en Noordeinde (blz. 52). Ook nog 4 perceelen van Meister Phillips Martijnsz., medicus, resp. Coman Willemslaan O. (blz. 28), Be noordenhout (blz. 42), tusschen Denneweg en Noordeinde (blz. Nog op 15 Maart 1540 hypothekeeren Bruyn Aelbrechtsz.’s erfgenamen een woning, die tot den nog onverdeelden boedel be hoort en die gelegen is tusschen Den Haag en Scheveningen (Transp. Reg. 1, no. 121).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 167