TEGENOVER DE LEPROZEN 157 6. Illfe 17 September 1532 in handen van het Leprooshuis (LPH 1, f° XXXVII v’, bel.). Op 21 November 1542 neemt dit er hypotheek op van Jacob Janss., wantsnijder (56) (Transp. reg. 1, 330). Blijft, c. 9 October 1521 aan Jacob Michiels zoon (44) (reg. 167; ook reg. 168). d. 1525 aan Jan Phillipsz. (47) en 14 dagen later door dezen aan Mees Francken (reg. 167). a. 28 September 1510 aan Dirck Wouters zoon, barbier (19) (reg. 138; ook reg. 139; al vermeld onder B, Vila). b. 26 April 1525 gerechtelijk aangeslagen en door het Klooster weer ingekocht (reg. 169). c. 13 Juli 1525 aan Jacob Michiels zoon (44) (reg. 170). Deze had klaarblijkelijk op dat moment per ceel 4 doorgegeven aan Jan Phillipsz. (47) (zie 4, d. ). d. 5 September 1528 door het Klooster aan Jacob Heynricx zoon (48) (reg. 172; ook reg. 174). Het perceel was dus (wegens wanpraestatie?) opnieuw tot het Klooster teruggekeerd. e. 5 December 1528 aan Jan Willems zoon, pries ter (52) (reg. 176). f. Blijkens dorsale aanteekening op de acte (reg. 176) nadien overgegaan, eerst op Jacob Ariaens zoon, houtkooper (53), daarna op Aertge Jans zoon, vischkooper (54), en tenslotte op Michiel Jacobs zoon (55). 5. a. 2 Mei 1517 aan Jacob Heynricx zoon (48) (reg. 149). Behoorde, blijkens een aanteekening, vroeger tot het land van Dire Aef (Personalia sub 5 en sub 14). b. In een tijd, vallend vóór 4 Mei 1553, in han den, voor de helft van Neel van Stapele (49), voor de helft van Adriaen Jacobs zoon (50) (reg. 198). c. 4 Mei 1553 in handen, voor de helft van An- thonis van Stapele (51), voor de helft van Adriaen Jacobs zoon (50) (reg. 198).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 173