TEGENOVER DE LEPROZEN 158 Vllb Villa en VUIb IXa a. IXfe en IXc Xa Xb en Xc Xa en Xb samen met de tuinen sub Ha alsmede sub 1 en 2, tot het eind van deze periode in handen van het Leprooshuis. Hofboek 1512: „Dye Susteren upte Spoye drie sticken doergaens tot dye vaert toe, houdende IIJ^ mg.”. De perceelen 1 t/m 6 zijn geheel of grooten- deels hierbij inbegrepen. Hofboek 1512: „Dye kinderen van Phillips van Noerden” (57). a. Hofboek 1512: „Willem Janzoen (58) upt Spoye, V h.”. b. Moeten ongeveer tegelijk met IXa aan Mr. Claes Beuckelaer (59) zijn overgegaan. Hofboek 1512: in handen van het Klooster. „Bouwen Symonzoen (62) ende behoert de Pater upte Spoye ende is een tuyn ende dit betaelt mitten vijf hont lants dat hyr an staet” (t.w. Xb en Xc). Hofboek 1512: „Dye Susteren upte Spoye V h.". a. 23 October 1528 Xa en 16 November 1528 Xb aan Jan Philips zoon, de dekker (47) (reg. 173 Hofboek 1512: „Hughe Janzoen (58) XXXIII roen vier voet; denselven noch eens also veel roeden. Mees Janzoen (58) een tuyn”. Het in drie tuintjes gesplitste perceel (zie onder B) is dus thans in tweeën verdeeld en behoort twee broers. b. 23 October 1528 in handen van het Klooster (reg. 173 en 175, bel.). c. 28 April 1537 in handen van Mr. Claes Boke- laers (59) (reg. 187, bel.), die in 1548 den polder dijk omstreeks 25 meter naar binnen verlegt (con sent van 29 Nov. 1548 in de Registers van Delf land te Delft; zie bijlage lila hierachter). d. Tusschen 1548 en 1555 bij overerving aan Maria Beuckelaers (60), aan wie het, samen met IXb en IXc, tot tegen het eind der eeuw behoort.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 174