TEGENOVER DE LEPROZEN 165 Leiden, waarbij het al vóór 1266 getrokken werd. hun gezamenlijk Mees bezitten Deel van Trouwt (klaarblijkelijk 1471) Machtelt Jansdr. (Personalia sub 20), sinds vier jaar weduwe van Pieter Jansz., drapenier te 's-Gra- venhage (Personalia sub 6). Sterft zeker niet later dan een jaar daarna. Zoon: Phillips, wien hij een huis te Leiden op den Rijn, één in Marendorp*) en de helft van een huis te Rijnsburg, plus nog wat land te Oegstgeest en te Voorschoten, nalaat: hiervan houdt zijn moeder het vruchtgebruik tot zijn meerderjarigheid. (Acte van 4 Dec. 1472 in Weeskamerarchief, Leiden). De Phillips van het Hofboek is klaarblijkelijk deze zoon. Hij moet dan in 1512 al gestorven zijn (dus vóór zijn 40ste jaar). Diverse transportacten, waaronder één van 1528, noemen, ook na den dood van Machteld Jansdr., als houdster van dezelfde perceelen, die volgens het Hof boek van 1512 aan Ph. v. N.'s kinderen toekomen, Machteld van Noorden. Eén van de kinderen van Phillips jr? (zie Hb. 1512 blz. 283, 289 en 293, Hb. 1561, blz. 383 en 391). (58) Hughe Janzoen, Mees Janzoen en Willem Janzoen. Perceel IX is in de handen van 3 broers. De verdeeling echter is zeer ongelijk. Even ongelijk is de verdeeling van hun gezamenlijk on roerend bezit buiten perceel IX. Hughe en Mees bezitten samen 1/o van perceel IX, dat ca. 1 morgen of 0,85 H.A. groot is: hun tuin is in ronde cijfers 50 meter lang en 25 meter diep: hiervan bezit Hughe en Mees al de rest, t.w. ca. 0,7 H.A., behoort aan Willem. Hughe en Willem wonen beiden Spui W. (Hb. 1512, resp. blz. 285 en 288), Mees Spuistraat N.; zijn erf reikt tot in het Achterom (blz. 332 en 333). Hughe bezit daarenboven nog een perceel van 16J^ roede op de Voldersgracht (blz. 287), Willem 2 perceelen, groot resp. 7 en 3 hond Coman Willemslaan O. (waar van één grenzend aan „de Hoeve") (blz. 293), één aan den weg bezuiden 't bosch (tusschen Coman Willemslaan en Z. Denneweg) groot 8 hond (blz. 295), één tusschen 't bosch en 't Noordeinde (blz. 306), een stal met twee deuren in de Nieuwstraat (blz. 320), en Veenestraat (blz. 323) en een den Hove (blz. 370). een huis tusschen Nieuwstraat perceel binnen 't vierkant van (59) Mr. Claes Beuckelaer (Bokelaer). Wouters zoon (R.A.- Hof v. Holl. 502, S. 69). Advocaat in den Hove van Holland (Tr. Reg. 5, 1145). Woont (1544) in de Veenestraat (Tr. Reg. 1, 438, bel.). Heeft bezittingen in Eykenduynen, o.m. grenzende aan de Hoochwerff (Tr. Reg. 1, passim, bel.). Heeft, toen hij aan de Haagsche Vaart zijn grooten buitentuin met buitenhuis en boom-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 181