TEGENOVER DE LEPROZEN 166 v. van Teylingen, advocaat in den Hove van edelman of half-edelman. Overgrootvader: Floris gaard creëerde (zie Inleiding biz. 124-126), zijn bezit in het W. klaar blijkelijk voor perceelen aan de Coman Willemslaan verwisseld; na zijn dood, althans, ligt daar het bezit van zijn dochter (Hb. 1561 blz. 391). Getrouwd met Digna Huygendr., een Zeeuwsche (H. v. H. a.b.) (zuster van Maritgen Huygendr. hieronder sub 60 en wellicht ook van Franck Huygenss. sub 89 en Anna Huygendr. van der Velde sub 91 die na zijn dood hertrouwt (20 Oct. 1557: H. v. H. 533, S. 464) en wel met Mr. Nicasius Hanneman (Tr. Reg. 5, 1145), wonende op den Vijverberg (Tr. Reg. 1, 601, bel.). Een dochter van den laatste (ook van Digna Huygendr.?) huwt Mr. Anthonis Houfslach, een bekend Spaansch- gezinde (Smit, Den Haag i/d Geuzentijd, blz. 207). Digna sterft 28 Mei 1558 (H.v.H. 533, a.b.). Claes Beuckelaer heeft één doch ter, Maria (zie hieronder). Hij is tusschen 1548 en 1555, vermoe delijk niet zoo heel lang na 1548, gestorven (zie Inleiding, a.b.). (60) Maria Beuckelaers. Dochter van den voorgaande. Zij woont in het huis van haar vader in de Veenestraat W.; huis en erf beslaan 2 perceelen (Hb. 1561 blz. 420). Bezit 3 perceelen land Coman Willemslaan O. (blz. 391). In 1570 ook een huis in de Korte Nobelstraat (Tr. Reg. 1, 832, bel.). Zij is dan getrouwd met Mr. Cornells Schuyte, doctor in de medicijnen (ibid.), afkom stig uit Brugge (R.A. - Hof v. Holl. 512, S. 79), met wien zij 1560 al in de Veenestraat woont (Tr. Reg. 1, 507, bel.). Huwt, tusschen 1570 en 1572 (Tr. Reg. 3, 144, bel.) in tweeden echt Mr. Augustijn van Teylingen, advocaat in den Hove van Hol land (61). Sterft vóór 27 November 1592, daar zij op dien datum erfgenamen heeft (Tr. Reg. 5, 301). In 1595 beschikt v. Teylingen nog over haar buitenhuis „Het Lammeken in 't Groen" (Tr. Reg. 5, 723, bel.). In 1598 moet ook deze overleden zijn: het goed wordt dan door Maria's erfgenamen verkocht (Tr. Reg. 5, 1145). Die erfgenamen zijn twee kleindochters van een tante van moederszijde, Maritgen Huygendr. (naar wie Maria klaarblijkelijk genoemd is), Een dochter van deze laatste, Jacobmyna Pieters, was getrouwd met Cornells Vincenten van Mamersteyn, gezegd 's Gravelaer, te Delft (ibid., j° Tr. Reg. 4, 124), vermoedelijk doctor in de medi cijnen (Tr. Reg. 1, 13, bel., en 36, bel.). Haar dochters, Grietje en Digna, erven het bezit van Maria Beuckelaers, Grietje getrouwd met Mr. Evert Zegerss., „mondkok” van den Graaf van Hohenlo (Tr. Reg. 5, 1145). (61) Mr. Augustijn Holland, een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 182