TEGENOVER DE LEPROZEN 168 (65) Meester Pieter Bruyns. Zoon van Jan Bruynzoen (zie hierboven). Bij hem is Bruyns tot een eigennaam geworden. Aan plaats aan de Vaart, waar ze zich vermoedelijk had teruggetrokken (Tr. Reg. 3, 143, en Reg. 204 t/m 207) en die door Claes zelf op 3 October 1564 en op 2 Juni 1565 al was verhypothekeerd (Tr. Reg. 1, 921 en 944). Zie ook de Inleiding blz. 15. (64) Jan Bruynzoen. Eén van de 5 zoons van Bruyn Aelbrechts (Personalia sub 26). Van Aelbrecht, priester, en van Bartholomeus wordt niets meer vernomen; Cornelis, Gerijt en Jan daarentegen spelen ook verder hun rol. Op 10 Mei 1503 heeft het Klooster van Cornelis enkele perceelen gekocht, die moeilijk zijn te determinee- ren (reg. 125). Blijkens Hb. 1458/90 en speciaal 1512 bezit hij een groot aantal perceelen, die gedeeltelijk van Bruyn Aelbrechtsz. af komstig zijn. Woont blijkbaar Spuistraat N. (Hb. 1512 blz. 331 en 334). Gerijt in 1512 in het bezit van perceel Xlb N. Is hij de oudste? Zeer veel van het bezit van Bruyn Aelbrechtsz. is in zijn handen, zoo het hoekhuis van Spui en Poten en de aangrenzende perceelen in de Poten (Hb. 1512 blz. 292), 1 mg. Coman Willems- laan O. (blz. 294) en 1 mg. Z. Denneweg W. (blz. 295). Bezit ook een poort met erf en een huis Zuideinde W. (blz. 324). Jan Bruynsz. is koopman (Hb. 1512 blz. 289 en 322). Van zijn vader heeft hij Spui O. „een groet erf bezijden mit een ganck, houdende I h.” (blz. 291). Hij is zeer gefortuneerd: samen met Pouwels Pieterszoen bezit hij in de buurt van het Cortenbosch een geweldige partij land (blz. 312 en 313) en nog 1J^ mg. in de buurt van de Pastoorswarande (blz. 312). Verder bezit hij perceelen Spui W„ dichtbij 't Leprooshuis (blz. 286), Zuideinde O. (of Padmos dichtbij ’t Zuideinde) (blz. 289), Veenestraat W. (blz. 322) en op de Vischmarkt, O. van de Veenestraat (verlengde: de huidige Gravenstraat) (blz. 334) Woont hij Veenestraat W.? Op de Vischmarkt wonen in 1537 zijn zoon Pieter (reg. 187) en 1561/69 diens weduwe (Hb. 1561 blz. 421; Tr. Reg. 1, 811). Hij leeft nog op 15 Maart 1540 (Tr. Reg. 1, 121). Op 4 Maart 1541 niet meer (Tr. Reg. 1, 186). Hb. 1512 noemt het Veenestraat O., Hb. 1561 Veenestraat O. „omme den hoeck”, reg. 187 (20 April 1537) Oostzijde van Ste Jacobs Kerkhof en acte 15 Mrt. 1540 (Tr. Reg. 1, 121) Visch markt. In acte 16 Sept. 1569 (Tr. Reg. 1, 811) heet het huis „Middelburch” en heet het gelegen te zijn „omtrent de Vischmarct”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 184