TEGENOVER DE LEPROZEN 172 lie life en He IM IM Z. IM N. IM Illa en IV van Adr. 2 April 1565 Jan Willems, priester (52), aan Jone- vrouwe Johanna Jansdr., wede Heyman van de Ketel (74), in leven Rekenmeester (Tr. Reg. 2, 1039). van Mr. Jan Essinck (Tr. Reg. a. 2 April 1565 „gebruikt” door de wede Dircxss. (40) (Tr. Reg. 2, 1039, bel.). b. 17 Sept. 1567 in handen van Jan van Dam, Rekenmeester (75) (Tr. Reg. 2, 598, bel.). Ook de kaart van Jac. Coenraets (1566) noemt Jan van Dam. c. 1589 in handen 4, 925, bel.). d. 29 Dec. 1597 de erfgen. van Gijsbrecht van Dam (76) voor de helft aan de weeskinderen van wijlen Cornelis van Dam (76), aan wie de weder helft al toekomt. Het goed is afkomstig van hun grootvader Willem van Dam (76) (Tr. Reg. 5, 955). e. 25 Febr. 1609 in handen van de erfgen. van Mr. Jan Eysingh en Jacob Corneliss. van Wou (70) (Tr. Reg. 6, 951, bel.). a. Hofboek 1561: „De Leprosen in Den Haghe twee tuynen, gecomen van de Susteren opte Spoey, ten lijve van Henrick van der Goes" (91). b. De geheele aan het Leprooshuis toebehoorende strook tuingrond is, vermoedelijk in het 1ste de cennium der XVIIde eeuw, in andere handen overgegaan. 1613 bevindt zich Ila in die van Arent Michielss. van Hemert (zie boven), 1607 lila en IV in die, gezamenlijk, van Wijnand Schol (77) en Charles Rouaen (78) (Tr. Reg. 6, 7326, bel.), 1612 in die van Wijnand Schol, 15 Febr. en 16 Mei 1612 worden Illa en IV in drieën gesplitst (Tr. Reg. 7, 537). 20 Juni 1608 Jacques Maurico, voor hemzelf en procuratie hebbende van de erfgen. van Johan van de Ketel, Heer van Cabau (74), aan Jacob Corneliss. van Wouw, oud burgemeester van ’s-Gravenhage (70) (Tr. Reg. 6, 867).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 188