1 TEGENOVER DE LEPROZEN 174 Vila Vilt Villa Vranck Huy eken (89) (Tr. Vila en Villa van der Goes (91), wed6 den Burch, Burgemeester a. Hofboek 1561: „Jacob Claes Doesen tScheve- ninge (88) een tuyn". b. 1572 in handen van Reg. 3, 145, bel.). c. 8 April 1578 Maritgen Pietersdr., wede van Franck Huygenss. (89), aan Jacob Adriaenss. (90) (Tr. Reg. 3, 362). 26 April 1594 Maritgen van Jacob Adriaenss. van van Den Haag, Boudewijn en Adriaen Jacobssoonen en Machtelt Jacobsdr. van den Burch (de laatste a. Hofboek 1561: „Die Susteren opte Spoey drye stucken doergaens tot in de vaert, houdende IIJ^ morgen, ten lijve van meester Lubeeck, haren pater." Hierbij inbegrepen V en VI. b. 1 Febr. 1595 de Staten van Holland aan Lenert Wouterss., wielmaker (85) (Tr. Reg. 5, 758). c. 15 Jan. 1596 aan Mr. Dirck Schout (86) (ibid.) d. 25 Febr. 1609 in handen van Dirck Corneliss. Muyser (87) (Tr. Reg. 6, 951, bel.). a. Hofboek 1561: „Die weduwe van Ariaen Diricxz. in de Lapstraet (40), een tuyn”. b. 31 Maart 1572 Cornells Wyelandt, eerste Deur waarder van den Hove van Holland (83), als cu rator van de wede en erfgename van Nicolaes Janss. Persyn (63), aan Jacob Adriaenss., laken- kooper(84), en Cornells Pieter Toeniss., metse laar (84) (Tr. Reg. 3, 145 en Kloosterarchief, reg. 206). c. Zie hieronder „Vila en Villa”. ben, aan Philips Henricxs., rietdekker, en Arent Pieterss. Breeckhout; in erfpacht (Tr. Reg. 6, 762) c. 21 Sept. 1607 Philips Henricxs., rietdekker (81), en Cornells Arienss., leidekker (82), de laatste actie hebbende van Machtelt Assuerus, wede van Arent Pieterss. Breeckhout (82), aan Burgemees ters en Regeerders van 's-Gravenhage (Tr. Reg. 6, 762).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 190