TEGENOVER DE LEPROZEN 175 Jacob Lenaerts VUIb IXa en IXfe IXc aan Jacob Fran- het geheel (Tr. nog onmondig) aan (Tr. Reg. 5, 505). een boomgaard van Jacob Adriaenss 1616 Jacob Adriaenss. gebroeders Meynert en (ibid.). Hogerscheyt (ibid.). van Hoger- i Otto van en Dignutn 1561: „Joncfrou Maria Beuckelaers twee tuynen”. b. 31 Dec. 1598 Grietgen Cornelisdr. Cornelisdr., erf gen. van Maria Beuckelaers (60), aan Pieter Gijsbrechtss. (94), „den crepelen buyr- man" (Tr. Reg. 5, 1145). a. Hofboek a. Hofboek 1561: „Jacob Claes Doesen tScheve- ninge (88), VI hont, gecomen van Phillip van Noorden tot Leyden (57).” b. Op een tijdstip, vallend vóór 1596, in handen van Maritgen Cornelisdr. Muyser (92), wede van Syer Janss. de Jonge en moeder van Neeltgen Claesdr. (92) (Tr. Reg. 7, 1230). c. 1 December 1596 door boedelscheiding aan Neeltgen Claesdr., echtgenoote van Jacob Adriaenss. van Hogerscheyt (92) (ibid.). d. 13 October 1598 bij acte van Weesmeesters, door uitkoop van zijn vier onmondige kinderen, aan Jacob Adriaenss van c. 15 April scheyt aan Buyren (93) a. Hofboek 1561: „Joncfrou Maria Beuckelaers bij erffenisse, V h.”. b. als onder IXa en IXb, sub b. c. 22 Febr. 1603 Pieter Gijsbrechtss. aan Jacob Joriss., vettewarier (97) (Tr. Reg. 6, 217). d. 20 Sept. 1608 aan Sebastiaen van der Putten, Procureur voor den Hove van Holland (Tr. Reg. 6, 905). e. In Januari 1613 verkavelt deze den tuin en legt er een gemeenschappelijken gang vóór langs, die de kade met de Coman Willemslaan verbindt. 1°. 28 Jan. 1613 het W. perceel choys van Boeckhoven; 1/b van Reg. 7, 649). 2°. 13 Febr. 1613 het volgende perceel aan Ael-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 191