TEGENOVER DE LEPROZEN 177 Xa en X6 Xla en XI& a. 28 Maart 1572 Cornells Wyelandt, eerste Deur waarder van den Hove van Holland (83), als cu rator van de wede en erfgename van Niclaes Janss. Persyn (63), aan Jacob Franchet, Deurwaarder bij het Hof van Holland (105), de helft van den grooten tuin of boomgaard „met een huisken daer- inne zijnde, dat blijven zal aen voorn, helft" (Tr. Reg. 3, 143, en Kloosterarchief, reg. 204 en 205). b. 8 Nov. 1591 aan Jacob Corneliss., lakenkooper (70) (Tr. Reg. 5, 233). c. 10 Jan. 1592 aan Mr. Leendert Casembroot, Raad ordinaris in den Hove van Holland (106) (ibid.). d. 11 Mei 1604 Jwe Cornelia Vincents, wede van Mr. Leonardt Casembroot (106), geassisteerd met Erck van Sijpesteyn, Commies in de Tresorie van den Raad van State (107), haar zwager, aan Hen drick Doedijns, Commies van de Finantie van de Staten van Holland (108) (Tr. Reg. 6, 371). 12 a. 20 April 1572 Comelis Wyelandt, eerste Deur waarder van den Hove van Holland (83) als cura tor van de wede en erfgename van Niclaes Janss. Persijn (63), aan Mr. Jan D'Immer, advocaat in den Hove van Holland (101), de helft van den grooten tuin of boomgaard „met een huysken daer- inne staende opte wal van de vaert en een vijver daerinne leggende” (Tr. Reg. 3, 144, en Klooster archief, reg. 204 en 207). b. 22 Jan. 1582 aan Janneke Questnois, alias Frap- penoie, wede van Jonkheer Jan van Beringhe (102) (Tr. Reg. 4, 109). c. 8 Maart 1586 Huybrecht van Couwenberch, procuratie hebbende van vorengenoemde, aan Hen riquez Duyst van Voorhout (103) (Tr. Reg. 4, 582). d. 11 Mei 1604 in handen van de erf gen. van Hendrick Duyst van Voorhout (Tr. Reg. 6, 371, bel.). e. Enkele jaren later in handen van Nicolaes van Dijck, Gouverneur van Crèvecoeur (104) (Tr. Reg. 7, Deer. 70, bel.).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 193