TEGENOVER DE LEPROZEN 178 XII Xc XIc Xc en XIc Hofboek 1561: „De Susteren opte Spoey twee morgen drye hont 18 April 1595 Gecommitteerden van de Staten van Holland aan Lenert Wouterss. (85) (die ook Vllb a. Hofboek 1561: „Jan de Lebucq (68), een tuyn groot h.” b. 28 Maart 1572 wordt het „tuintje van Jan An- thoniss. Le Bucq" nog als belending genoemd (Tr. Reg. 3, 143), maar Le Bucq moet toen al gestorven zijn. Vrijwel tegelijk met het groote complex van Persyn wordt, eveneens door Cornelis Wyelandt, verkocht „zeeckeren thuyn ofte boomgaert, eertijts gecoemen zijnde van Jan Lebucq." 25 April 1572 toegewezen aan Cornelis van der Wolff, secretaris van den Hove van Holland (111) (R.A., Klooster archief, Inv. no. 1, achterin bijgebonden). c. 11 Mei 1604 in handen van Jacob Bartholo- meuss., timmerman (112) (Tr. Reg. 6, 371, bel.). d. 14 Mei 1612 in handen van Thonis Leenertss., timmerman (113). Er staan dan 4 huizen op, waar van hij de 2 westelijke aan Heyndrick Jacobss., eertijds tot Voorburch, verkoopt (Tr. Reg. 7, 529). 4 Dec. 1615 verkoopt hij het nog onbebouwde deel aan de Haagsche Vaart (nog verder W.) aan den Ambassadeur van Dijck (110), die er een oprijlaan naar zijn nieuwe huis van maakt (Tr. Reg. 8, 118). Hofboek 1561: „Die Susteren opte Spoey, vijff hont e. 26 Juni 1607 aan Jhr. Arent Goudt (109) (trans- portacte eerst op 25 Aug. 1616, Tr. Reg. 7, 1296). 18 Januari 1612 treedt Mr. Jacob van Dijck, Ambassadeur van den Koning van Zweden (110) in de rechten van Goudt (R. A., Hof v. Holl. 643, S 189. Ook div. stukken in Arch. Ned. Herv. Diaconie). Aanteekening. Nicolaes van Dijck, vader van Mr. Jacob, bezit Xa en Xfe en laat er zijn zoon de be schikking over. Zoodoende heeft de Ambassadeur het geheele bezit van Claes Janss. Persyn hersteld.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 194