TEGENOVER DE LEPROZEN 181 Den Haag (1596; Tr. Reg. 5, (Tr. land, en van Dam, zoons van Willem van van Holland (Tr. Reg. (78) Charles Rouaen. Portier in den Hove van Holland (Tr. Reg. 5, 1084). (79) Elias Pieterss. Voert den eigennaam van Dorp. Abandon neert het terrein en de daarop gevestigde scheepmakerij (Tr. Reg. (80) Lenaert Gerritss. van Houve. Woont in Delfgauw Reg. 5, 382). van de Kamer van Holland (Hb. 1561, 403). Heeft een aantal memoriën geschreven, die door Smit worden aangehaald (Smit, Den Haag i/d Geuzentijd, blz. 14, noot). Woont Noordeinde O., naast hem Philippus van Uuytwijck, Secretaris van den Hove van Hol- naast dezen Frans van Couwenhoven, Procureur van den H. v. H.; volgt de Heulstraat. Bezittingen Delfweg W. (Hb. blz. 382), Bezuidenhout (blz. 393; Tr. Reg. 2, 1154) en Noordveen (blz. 403). (76) Gijsbrecht en Cornells Dam. Gijsbrecht is Secretaris van den Hove 5, 955). Maakt 1571 deel uit van de „buerwaeck” (zie hierover Personalia sub 61 en 111). Comelis is Procureur voor den H. v. H. (Smit, Den Haag i/d Geuzentijd, blz. 192, noot). Ook hun vader Willem is Secretaris van den H. v. H. geweest (Hb. 1561, blz. 409 en 470)woonde Zuidzijde van de Plaats, naast hem Jan Dub- let, Procureur, en naast dezen Floris van Dam, Schout (blz. 470). (77) Wijnand Schol. Schepen van Den Haag (1596; Tr. Reg. 5, 829). Komt in de Transportregisters vele malen voor, tusschen 1589 en 1596 4 maal als kooper, tusschen 1596 en 1616 19 maal als ver- kooper. Heeft een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van de terreinen, waar het voormalig Klooster gestaan heeft, nadat de be zittingen ervan door de Staten genaast en verkocht zijn. Begint met koopen en verkoopen in 't Noordeinde (Tr. Reg. 4: 830 en 5: 359, 743, 761, 763 en 767). Koopt 1596 een flinken lap Kloostergoederen aan de Coman Willemslaan van den Secretaris van den Raad van State (Tr. Reg. 5, 829) en verkoopt dien tusschen 1598 en 1608 weer uit. Tusschen 1614 en 1616 verkoopt hij weer in het Noord einde, zoo op 31 Dec. 1615 aan den oud-burgemeester Everard Quirijns een huis en tuin, aan de Westzijde grenzend aan den hof van Graaf Henrick van Nassau (Tr. Reg. 7, 1180). Woont in 't Noordeinde O., nog in Nov. 1616 (ibid., 1318).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 197