TEGENOVER DE LEPROZEN 182 O. van ven en (Tr. Reg. 2, 744. Zie ook hieronder sub 101). Zelf woont hij 1561 in het Achterom, dicht bij het westelijk uiteinde (blz. 429). Hoewel Eerste Deurwaarder van den Hove van Holland, is hij 1579 tevens waard aan de Markt (vlakbij de huidige Gravenstraat) „in Middelburgh” (Smit, Den Haag enz., blz. 304). Zie hieromtrent ook Personalia sub 65. Loeys Jansz. Wyelant (Hb. 1561 blz. 429 en Tr. Reg. 2, 744), die 1561 het huis in de Poten, de Zusterpoort, bezit (blz. 390), vóór of in 1569 is gestor- getrouwd is met Digna Voss, van wie hij de tweede man is (81) Philips Henricxs., rietdekker. In 1589 repareert hij het dak van de groote school in de Schoolstraat (Smit, Den Haag enz., blz. 327/28). (83) Cornells Wyelandt. Zoon van (84) Cornells Pieter Toeniss., metselaar. Het woord metselaar te verstaan als „bouwondernemer”. Jacob Adriaenss. (zie hieronder sub 90) en hij wonen 1561 beiden Noordeinde, Adriaenss. W. (Hb. 1561 blz. 461), Toeniss. O. (Hb. 462). (85) Lenert Wouterss., tvielmaker. Draagt den eigennaam „van Calcker" (Tr. Reg. 6, 881). Behoort, met Wijnand Schol (hierboven sub 77) en de beide hieronder volgenden (sub 86 en 87) tot de belangrijkste speculanten in de genaaste Kloosterterreinen. Koopt, behalve Vllh, ook Xc en XIc (zie aldaar). Hij buit, geïnspireerd door zijn beroep, daar hij in het bijzonder affuiten vervaardigt, zijn acquisities op origineele wijze uit. De Staten gebruikten de Kloos terkerk als Ammunitiehuis, d.w.z. als pakhuis voor oorlogstuig. Graag echter wilden ze deze ontruimen. Lenert Wouterss. van Calcker nam nu op zich, op een deel der terreinen, op eigen kos ten, een nieuw Ammunitiehuis op te trekken. Dit geschiedde in 1598. Het werd een laag en onaanzienlijk, maar een groot oppervlak be slaand gebouw, dat zich uitstrekte van de vaarsloot der Zusters af, nu door de Staten verbreed en verdiept en Statengracht, later Uyterste gracht en tenslotte Ammunitiehaven geheeten, tot de Sche- teldoekshaven toe, die in dienzelfden tijd door de Magistraat is gegraven. De Staten huurden het aanvankelijk, doch kochten het in (82) Arent Pieterss. Breeckhout en zijn zoon Cornells Ariënss. Beiden leidekkers (voor Arent, zie Tr. Reg. 5, 505, bel.). Arent woont Molenstraat N. (Hb. 1561 blz. 458). Koopt 1579 voor 6 pond een partij „Rhijnsche leyen”, die aan de Groote Kerk hebben toebehoord (Smit, Den Haag enz., blz. 305).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 198