TEGENOVER DE LEPROZEN 195 Claes Persyn is, E OVERGANGEN VAN 1617 TOT 1681. la en Ila Illa Jan Maer- Begindatum: Het graven van den Z.O.-Buitensingel langs den N.-kant van het Lammeken in 't Groen en van de vijf daartegen- overliggende tuinen. Einddatum: die van de kaart van Den Haag van Eland (Gemeente-Archief). Bronnen: de Transportregisters. en er a. 2 April 1618 Huybrecht van Suydervliet, door de Magistraat geautoriseerd tot de verkooping van de geabandonneerde huizinge, erve en scheepma- kerij van Elias Pieterss. van Dorp, aan Jwe Mar- grieta Backer en Abraham Lefebure, apothicaris (Tr. Reg. 7, 1501). b. 22 Aug. 1632 Abraham le Flever, oud Burge meester van ’s-Gravenhage, en Bodewijk le Flever, zijn zoon, aan Mr. Augustijn Baccart, Raadsheer in den Hoogen Rade van Brabant (Tr. Reg. 9, 362). c. 18 Mei 1654 Juffr. Hester Schellekens, wede van Raadsheer Augustinus Baccart, de zuidelijke helft aan Maerten Leenderts Lusthoff (Tr. Reg. 11,399). Deze is nu, blijkens d, weer scheepmakerij. De noor delijke helft houdt de weduwe zelf. d. 20 Mei 1678 Schrevel, Cornelis en tenss. Lusthoff, gebroeders, scheepmakers, mitsga- 4. De groote tuin van Claes Persyn is, na aanvankelijk in tweeën gesplitst te zijn, in de handen van den Ambassadeur van Dijck weer vereenigd, die hem omwerkt en er een monumentale woning laat zetten. a. 26 Juli 1632 Jhr. Wilhelm van Outshoorn aan Mr. Phillips Doublet, secretaris van 's-Gravenhage, een huis, tuin en boomgaard (Tr. Reg. 9, 516). b. 1654 in handen van Cornelis Naggers (Tr. Reg. 11, 399, bel.). c. 10 Juli 1657 aan Wilhelm Doncker, oud schepen, een tuin met woon- en speelhuis (Tr. Reg. 11, 943). De kaart van Eland vermeldt speciaal dit huis met dezen eigenaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 211