TEGENOVER DE LEPROZEN 198 Vila Otto Villa IXa v. B. Monsr. van Buy- Zuidelijk deel: d. 10 Oct. 1635 aan Francois Coedijck en Francois de Weert (Tr. Reg. 9, 1087). e. 26 Febr. 1657 Juffr. Marya Caron, wede van Meynert van a. 4 Maart 1619 de Magistraat aan Mr. Jacob van Dijck(llO) het overblijfsel van het Lammeken in 't Groen (Tr. Reg. 7, Mag. 82). Het perceel lag, aan den anderen kant van den singel, vlak achter het groote huis van den kooper. De Magistraat beloofde dan ook, hier over het singelwater een „bequame brugge" te zullen leggen. b. 21 Dec. 1623 aan Matthijs Treurniet, werkmees ter (Tr. Reg. 8, 696). c. 7 Juli 1627 Rochus Nieuland, proc. hebbende van Matth. Treurniet, aan de Staten van Holland (Tr. Reg. 8, 1370). a. 12 Maart 1619 de Magistraat aan Buyren (93) (Tr. Reg. 8, Mag. 88). b. 22 Sept. 1629 Jannetje Willemsdr., wede van Cornelis Comeliss., marktschuitvoerder op der Goude, het W. deel aan Maritge Cornelisdr., wede van Jan Heyndricss., in leven smid. Wordt door de koopster gebruikt (Tr. Reg. 8, 1626). c. 1639 in handen van de wede van Meynert (Tr. Reg. 9, 1796, bel.), 1654 in die van v. B. (Tr. Reg. 11, 365 en 437, bel.) en in 1671 in die van den Advocaat v. B. (Tr. Reg. 13, 160, bel.). a. 14 Jan. 1621 de Magistraat aan ren (93) (Tr. Reg. 8, Mag. 1). b. 22 Febr. 1627 Sr. Johan van Aldewerelt, koop man tot Amsterdam, proc. hebbende van Jwe Clara Adriaensdr., wede van Otto v. B., aan Wouter Hulshout (Tr. Reg. 8, 1256), grossier in wijnen, wonende op de Plaats (Tr. Reg. 10, 2270). c. 1657 in handen van de wede en erfgen. van Pieter Wouter Hulshout (Tr. Reg. 11, 832, bel.) en in 1665 van den Klerk Willem Hulshout (Tr. Reg. 12, 899).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 214