TEGENOVER DE LEPROZEN 199 Francois Coedijcks, aan Guillaume Larson, sculpteur (Tr. Reg. 11, 832). 27 Febr. 1664 Augusteyn du Pont, proc. heb bende van Johanna Lerson, wede van Willem Ler- son, mitsgaders Ritchert en Willem Lerson, haar zoons, wonende te Londen, aan Johan Lerson, haar zoon (Tr. Reg. 12, 606). g. 19 Aug. 1665 de executeurs testamentaires van Johan Larson, beeldhouwer, aan Abraham van Tongeren, eersten Deurwaarder van den Hoogen Rade (Tr. Reg. 12, 899). Noordelijk deel: h. Het in 1635 door de Staten van Holland ver kochte noordelijke, aan den singel gelegen deel wordt in 1647 zelf weer in 4 perceeltjes gesplitst (Tr. Reg. 10, 2247 en 2248). Onnoodig hiervan alle overgangen stuk voor stuk te volgen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 215