LIJST Fo. PLAATS No. BIJZONDERHEDEN Datum 256 13/9/1544 463 1 23/3/1565 2 1035 174 noor- 22/11/1568 3 685 204v 4 13/2/1577 229 Iv 5 15/9/1578 457 171 30/9/1578 6 499 210 7 25/10/1578 483 184 aan 8 28/2/1589 860 60 9 13/1/1598 958 22 11/6/1601 10 184 Benoorden Den Haag 174v 11 1/6/1604 380 Omtrent den noordmolen 110 4/6/1605 12 Omtrent den noordmolen 487 133 19/11/1607 775 13 141v naar 14 13/2/1608 794 Omtrent den noordmolen 39 11/2/1610 15 77v 34 de 30/12/1611 495 16 432 2/3/1612 581v 17 472 30/5/1615 18 1046 77 Benoorden het Bosch west: de Deeneweg zuid: de Oude Watering Benoorden Den Haag In het Kleine Veentje; weiland, verder geesten en klingen 14 st en 10Jz2 st veenpacht den heer van Wassenaar 17 st aan Jacob de Jonge (zie a° 1601, no. 10 van deze lijst) 17 st veenpacht aan den heer van Wassenaar Aan den Denneweg benoorden Den Haag 21 st aan den heer van Wasse- (op de geheele woning) 21 st aan den heer van Wasse naar 17 st 1 blank veenpacht of hoen- dergeld aan den heer van Was senaar De kroft recht over den noord molen buiten Den Haag: oost: de heerweg naar Scheveningen In het Kleine Veentje aan noordzij van de watering 15 st aan den heer van Wasse naar 31 st aan den heer van Wasse naar 21 st aan den heer van Wasse naar 15 st aan den heer van Wasse naar 21 st aan den heer van Wasse naar Benoorden de watering 2 perc. a) noord: de duinsloot b) in het Kleine Veentje Benoorden het Bosch; west: de Denneweg zuid: de Oude Watering Verscheidene landerijen, duinen en kroften benoorden Den Haag tot in 's Konings duinen toe In het Kleine Veentje noord van de banwatering; hoog en laag weiland, met het geestland noord waarts daaraan gelegen 3 gl 6 st aan Jacob de Jonge als rentmeester van het huis te Was- senaaar Benoorden de watering ten wes ten van den heerweg Noord van Den Haag ten den van de watering Ten noorden in het ambacht van Den Haag; noord: de wildernis In het Kleine Veentje ten noor den van de watering 2 pd 2 st hoendergeld aan den heer van Wassenaar 2 st hoendergeld aan den heer van Wassenaar 3 gl 6 st hoendergeld aan den heer van Wassenaar 17 st 1 blank veenpacht of hoen dergeld aan den heer van Was senaar 7 pd 3 sch 10 p veenpacht of hoendergeld aan den heer van Wassenaar 15 st veenpacht en hoendergeld aan den heer van Wassenaar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 263