ïi LIJST (vervolg) I si Datum No. Fo. PLAATS BIJZONDERHEDEN 19 23/7/1616 1287 347 20 10/7/1615 57 37 21 107 22/8/1619 22 1697 400v 23 11/11/1620 146 183v 24 4/6/1627 289v 1348a 25 15/11/1630 149 210v gena 26 31/5/1631 287 348 17 Benoorden Den Haag 27 14/7/1631 308 371v het 28 21/2/1642 662 34 29 20/5/1643 1109 429 30 2/12/1655 457 614 am- 31 4/2/1656 640 479v N.B. In de acten staat nu eens „den heer”, dan lijst overal „den heer” gezet. Aan de noordzijde in het bacht van 's Gravenhage Benoorden 's Gravenhage in Haagambacht 3 gl 6 st aan den heer van Was senaar Onder Segbroek, van ouds Cent Maartsz -woning 2 gl 11 st senaar 26/6/1617 22/4/1619 willig deer. 2 gl 11 st veenpacht (verg. n° 21 en 27) Bij den slijpmolen benoorden Den Haag aan den heer van Was- 3 gl 15 st aan den heer van Was senaar 15 st aan den heer van Wasse naar R.A. 's Gravenhage, Inv. Hof van Holland n“ 3320, n° 17. De landerijen waren verkocht op 26/6/1617. 2 perceelen, een in het Noordveen achter de Groene Woning noord van de banwatering, het andere west van den heerweg naar Scheveningen Benoorden Den Haag aan den Denneweg; Zuid: de Oude Wa tering 2 perceelen, benoorden Den Haag; (n°17)1) het eene west van den heerweg naar Scheveningen, het andere achter de Groene Woning noord van de banwatering Buiten het Noordeinde Benoorden Den Haag; noord van de watering Benoorden Den Haag weer „den huize" 14J^z st veenpacht van den heer van Wassenaar Benoorden Den Haag aan eind van den Denneweg Benoorden Den Haag tot aan de palen van de graaflijkheidswilder- nis toe van Wassenaar; ik heb in deze Een veenpachtje van 15 st. 'sjrs, „ingevalle dat daar op zou mogen staan” 21 st aan den heer van Wasse naar 2 gl 11 st veenpacht aan den heer van Wassenaar 21 st aan den heer van Wasse naar 31 st veenpacht van den heer van Wassenaar Met 3 coppel capoenen of 30 st 's jaars daarvoor en met een veen pacht van een braspenning (verg, n" 17 en 28) 2 gl 11 st veenpacht aan den heer van Wassenaar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 264