No. No. GRENSWATERINGEN IN HET NOORDVEEN 252 12. 11. no. 13. 11. no. 11. 16. 17. No. No. 14. 15. deelen, telkens nog van een No. No. No. No. van het No. 19. Er worden twee perceelen genoemd, het eene ten noorden helend door de wildernis of de duinen en het andere achter de Groene Woning met de banwatering als zuidbelending. Voor de veenpacht vergelijke men no. 21 en 27die op dezelfde landerijen slaan. Een groot grondstuk ten noorden oostelijk deel van de Javastraat. No. 18. Zie no. 6. 9. Zie no. 8. 10. Hetzelfde terrein als no. 3. No. 11. Deze overdracht heeft betrekking op deelen van het landgoed aan de westzij van de Zeestraat be doeld in no. 1. Deze aan Willem Goudt toebehoorende bezitting is bij zijn dood (circa 1543) in tweeën geschei den, de eene helft aan zijn vrouw en de andere helft aan zijn neef Hendrik Goudt. Elk dier deelen heeft zijn eigen lotgevallen gehad. De oorspronkelijke veenpacht van 2 pd 2 st of 42 st schijnt op elk der erfgenamen voor de helft te zijn overgegaan en men vindt nu, ondanks splitsing door vererving en door verkoop van onder een bedrag van 21 st op het geheel dier helften drukken. Zie Zie Zie no. Dezelfde 4 morgen als van no. 4. Het zelfde terrein als no. 6.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 267