-4 Ci Dr. J. van Ijzeren, rector van het Gymnasium sedert 1936 Dr. J. Rutgers, rector van het Gymnasium van 1878 tot 1897 Dr. H. Cannegieter, rector van het Gymnasium van 1919 tot 1936 Dr. Th. van Aalst, rector van het Gymnasium van 1897 tot 1919

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 26