5) 3) 4) 3) 4) B) 2) Opp- Bedrag Bedrag Bedrag 6s 9d 3 s 6 s 3 m 5 48 s 5 m 2£ 10 s 2£ Ws m oo Vs oirt 1 d 2) 3 s 3s 9d 3 s 3 s 3s 9d 3 s 3 m 2 m 2 h 1 m 3 m 2 m 2 h 1 m A°. 1458 bl. 191, f 106 Bedrag A°. 1466 bl. 275. f 193 Opp- A°. 1561 bl. 471, f 294 Opp. A°. 1512 bl. 367, f 139 Opp. 3 m 2m 2h 2s 3£5s9d 2s 3£ls9d 2 s 3£ Is 9d BIJLAGE 1. HET CLAAS ROBBRECHTSZOONS LAND IN DE HOFBOEKEN N.B. De namen der erfpachters zijn hier weggelaten, behalve die, welke in noot 2, 4 en 5 vermeld worden. Samen 6 s 1 d, volgens het hofboek (uitg. Pabon). Hanne backer hoirt Dirc Symonsz hoirt Bouwen Dirxz tlant dat Dirc Symonsz heeft III morgen ende Bouwen van him hadde mer en heefter nye geen hofpenninc of gegeven mer geeft dairof siaers myn Heer van Wassenair 5 hollants noch zy en weten niet dat (Hanne) dair yet of schuldich is of wiet schuldich mocht weesen daerom hier niet. Samen 2 10 s volgens hofboek (uitg. Pabon). Willem Dirksz van Eikenduinen; zijn woninghe. Het boek van anno 1512 bevat nog den volgenden post: Pieter Bertzoen mit syn ander lant betaelt voeren ergo hyr niet. 3 m 2 m 2 h 1 m 3 s 3 s 9 d. 3 s 3 s 3 s 6 s 12 s 2 d 7 s 29 s 2 s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 288