Rangschikking der terreinen naar het bedrag BIJLAGE 2. Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar 1544 West 1 1655 30 Oost 1615 1578 6 1611 16 18 20 14 1619 1620 1608 22 23 29 1643 2 gl. 11 st. 21 i) Bedrag van veenpacht of hoendergeld Oost of west van Zeestraat en Schev. weg Oost West West Oost West West West Oost Oost West West West 1627 1630 1656 1565 1568 1577 1578 1578 1589 1604 1612 1616 24 25 31 7 8 11 17 19 2 3 4 5 1601 1610 9 12 26 10 15 1607 1642 1631 13 28 27 1615 W.D. N°. der lijst N°. der lijst N°. der lijst N°. der lijst N°. der lijst N°. der lijst aan veenpacht of hoendergeld. 1598 1605 1631 1617 16Ï9 W.D. 3 gl. 15 st. 14‘/2 st. 15 st. W.D. willig decreet. N.B. Alle op eenzelfden horizontalen regel geschreven opgaven hebben betrekking op eenzelfde terrein. De identificatie der terreinen berust echter niet voornamelijk of uitsluitend op het bedrag van het hoendergeld of de veenpacht, maar op alle gegevens, die de acten aan de hand doen. Dit bedrag is juist gelijk aan 5 pond hollands. 2 pd. 2 st. (van 40 gr. vl.) 2 st. 3 gl 6. st. 17 st 1 blank 5 pd. 3 st. 4 d. holl. 15 st. lO’/s st. 1 14 st. 17 st. 21 st. 31 st.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 289